Cấp cứu: (04)3868 6251

Khoa Dinh dưỡng

Nhiệm vụ chính của của khoa:

Tổ chức, phục vụ cho người bệnh theo chế độ ăn bệnh lý. Cung cấp chế độ ăn đại trà cho các Bệnh nhân nội trú. Phục vụ suất ăn trưa cho Cán bộ công nhân viên.

Nghiên cứu cải tiến chế độ ăn phù hợp với các đối tượng.

Tư vấn dinh dưỡng - giới thiệu và hướng dẫn sử dụng sản phẩm dinh dưỡng và hợp lý và an toàn.

Chi tiết