14 T11
2019

Ban chấp hành Đảng ủy

50 năm phát triển và trưởng thành của Bệnh viện là 50 năm phát triển và trưởng của Đảng bộ Bệnh viện. Từ Chi bộ cơ sở được thành lập năm 1969 chỉ có trên 10 Đảng viên đến năm 1978 đã được thành lập Đảng bộ với 2 chi bộ. Đến nay đã phát triển thành 5 Chi bộ với 93 Đảng viên.

Ban chấp hành Đảng ủy

1

Đ/c. Phạm Tuấn Cảnh

Bí thư Đảng ủy

2

Đ/c. Đỗ Việt Thắng

Phó Bí thư Đảng ủy

3

Đ/c. Lê Anh Tuấn

Uỷ viên Ban Thường vụ

4

Đ/c. Trần Thị Thu Hiền

Đảng ủy viên

5

Đ/c. Phạm Tiến Dũng

Đảng ủy viên

6

Đ/c. Nguyễn Hoàng Huy

Đảng ủy viên

7

Đ/c. Nguyễn Khắc Hoà

Đảng ủy viên

8

Đ/c. Nguyễn Thành Quân

Đảng ủy viên

9

Đ/c. Hoàng Anh Đức

Đảng ủy viên

Chất lượng của Đảng bộ được khăng định với trên 70% đồng chí Đảng viên có trình độ Đại học, trên đại học, Thạc si, Tiến si, Phó Giáo sư được giao những trọng trách chủ chốt trong Ban Giám đốc, Trưởng - phó các khoa phòng trong toàn Bệnh viện. Đảng bộ thực sự là lực lượng tiên phong lãnh đạo, là nhân tố quyết định quá trình phát triển và trưởng thành của Bệnh viện.

Là hạt nhân đoàn kết trong khối thống nhất giữa Đảng ủy - BGĐ và các tổ chức chính trị - xã hội. Lấy đoàn kết làm nền tảng trong thực hiện quy chế làm việc giữa Đảng và Chính quyền. Trong 10 năm qua, các Nghị quyết của Đảng thể hiện rõ vai trò lãnh đạo và tính đúng đắn về chủ trương đường lối quy hoạch phát triển Bệnh viện làm cơ sở cho BGĐ, cùng các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao.

Đảng bộ luôn luôn chú trọng công tác lãnh đạo về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Phổ biến triển khai tốt Nghị quyết Đại hội IX, Đại hội X của Đảng, các chỉ thị của Trung ương và Địa phương. Thường xuyên chăm lo đến công tác tổ chức - cán bộ, giáo dục và đào tạo, lựa chọn nhiều cán bộ Đảng viên ưu tú bổ nhiệm vào những chức vụ quan trọng và đã phát huy được hiệu quả trong quá trình phát triển, trưởng thành của Bệnh viện.

Đảng bộ đã thực sự quan tâm đến công tác nghiên cứu khoa học, Đào tạo và Chỉ đạo tuyến. Đặc biệt chú trọng tới công tác giáo dục y đức cho cán bộ công chức và nhân viên y tế. Hiện tại Đảng bộ đang tiếp tục triển khai cuộc vận động học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với tiêu điểm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng và hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của toàn thể cán bộ công chức, viên chức. Với những thành tích trên từ năm 2003 đến nay, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh xuất sắc.