Khoa Tai

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám, chữa bệnh chuyên sâu về tai, tai thần kinh, nền sọ ở tuyến cao nhất, phối hợp điều trị các bệnh lý khác trong chuyên ngành tai mũi họng.

- Cập nhật và phát triển kỹ thuật mới, ứng dụng trong phòng bệnh, khám chữa bệnh tai mũi họng

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến và hợp tác quốc tế

Đội ngũ chuyên gia khoa