Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tổ chức lễ kỷ niệm “Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5”
19 T05
2022
Nhân kỷ niệm “Ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5”, nhằm tôn vinh những giá trị và đóng góp của người điều dưỡng, đồng thời động viên những người điều dưỡng yêu ngành yêu nghề, yên tâm công tác, ngày 10/5/2022 Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Quốc tế Điều dưỡng 12/5 năm 2022.
Xem chi tiết