Khoa Tai thần kinh

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám chữa bệnh chủ yếu là bệnh nhân tai, tai- thần kinh, và các bệnh về tai mũi họng.

- Ứng dụng, cập nhật và phát triển kỹ thuật mới, kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị.

- Tham gia đào tạo, NCKH, Chỉ đạo Tuyến và Hợp tác quốc tế

Đội ngũ chuyên gia khoa