Khoa xét nghiệm tổng hợp

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Khoa xét nghiệm tổng hợp là khoa Cận lâm sàng thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm:

- Sinh hoá: sinh hóa máu, sinh hóa nước tiểu.

- Huyết học: Đông máu, tế bào máu, huyết tủy đồ truyền máu, test HIV, test HBSAg.

- Vi sinh: Nhuộm soi, nuôi cấy (Định danh và làm KSĐ)

Giải phẫu bệnh:

- Xét nghiệm về bệnh học, tế bào học

- Định hướng phát triển một số phòng các kỹ thuật chuyên sâu: phòng giải phẫu bệnh sẽ triển khai việc xét nghiệm hóa mô miễn dịch và sinh thiết tức thì, phòng sinh hóa sẽ triển khai xét nghiệm chuyên sâu trong linh vực Tai Mũi Họng.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng kỹ thuật mới phát triển chuyên môn, khoa học công nghệ phục vụ người bệnh.

Đội ngũ chuyên gia khoa