Khoa thính - thanh học

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Nhiệm vụ chuyên môn

- Đo thính lực đơn âm cho trẻ em và người lớn, đo thính lực lời, giám định sức nghe, đánh giá hiệu quả máy trợ thính, điện cực ốc tai.

- Thăm dò các chức năng thính giác khách quan: đo âm ốc tai (OAE), đo điện thính giác thân não (ABR), đo đáp ứng thính giác trạng thái ổn định (ASSR).

- Soi hoạt nghiệm thanh quản khám, chẩn đoán, điều trị và tư vấn các bệnh về giọng nói, lời nói, ngôn ngữ.

- Khám, chữa bệnh tai mũi họng và tiền đình.

- Hiệu chỉnh điện cực ốc tai,

- Tư vấn, hiệu chỉnh máy trợ thính.

- Phục hồi chức năng nghe nói cho trẻ nghe kém có sử dụng máy trợ thính hoặc cấy điện cực ốc tai.

- Đào tạo và nghiên cứu khoa học, Chỉ đạo tuyến dưới và Hợp tác quốc tế.

Đội ngũ chuyên gia khoa