Nghiên cứu khoa học

Hội nghị khoa học: Chuyên đề Tai – Tai thần kinh
13 T01
2021
Ngày 30/12/2020 Bệnh viện Tai Mũi họng Trung ương đã tổ chức Hội nghị khoa học với chuyên đề Tai – Tai thần kinh nhằm cập nhật kiến thức chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm về các bệnh liên quan cho đối tượng là các bác sĩ của Bệnh viện, bác sĩ Bộ môn Tai Mũi Họng của các trường và học viên đang học tập tại Bệnh viện.
Xem chi tiết