Khoa họng - Thanh quản

CHƯC NĂNG, NHIÊM VU

- Khoa Họng – Thanh quản có chức năng khám chữa bệnh, tư vấn và đưa ra các phác đồ và phương thức điều trị bằng phương pháp nội khoa và ngoại khoa các bệnh lý vùng họng – thanh quản và điều trị các bệnh khác thuộc linh vực Tai Mũi Họng.

 Là cơ sở đào tạo thực hành các sinh viên, học viên sau đại học về Tai Mũi Họng nói chung và Họng – Thanh quản nói riêng theo khung của bộ y tế.