Bác sĩ Cao cấp Nguyễn Khắc Hòa

NGUYỄN KHẮC HÒA

Bác sĩ Chuyên khoa II – Bác sĩ Cao cấp

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh – Nga

Chương trình đào tạo:

- 1991: Bác sỹ đa khoa Đại học Y Odessa Liên Xô

- 2002: Thạc sỹ chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội

- 2014: Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm:

- 23 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng

- 17 năm kinh nghiệm chuyên ngành Phẫu thuật họng – thanh quản

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Điều trị- phẫu thuật các bệnh lý tai mũi họng

- Phẫu thuật họng thanh quản

Hội viên:  

- Ủy viên BCH Hội TMH  Hà Nội 

– Hội viên Hội TMH Việt Nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa họng - Thanh quản