Khoa mũi xoang

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Khám chẩn đoán, tư vấn và điều trị các bệnh lý về mũi xoang và bệnh lý khác thuộc chuyên khoa tai mũi họng. Triển khai các kĩ thuật mới về chuyên ngành tai mũi họng.

- Đào tạo – Nghiên cứu khoa học – Chỉ đạo tuyến dưới.

- Hợp tác quốc tế. - Truyền thông giáo dục sức khỏe.