Khoa tai mũi họng trẻ em

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Đảm bảo công tác điều trị tuyến cao nhất về tai mũi họng trẻ em.

- Khám và điều trị tất cả các bệnh lý chuyên khoa tai mũi họng trẻ em

- Tham gia nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế

- Tham gia đào tạo giảng dạy Bác si và điều dưỡng chuyên khoa tai mũi họng phạm vi toàn quốc

- Tham gia tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng linh vực tai mũi họng

- Tham gia công tác tuyến