Khoa Gây mê hồi sức

HỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

- Gây mê hồi sức cho các phẫu thuật cấp cứu chuyên khoa Tai Mũi Họng

- Gây mê hồi sức cho các phẫu thuật mổ theo kế hoạch của chuyên khoa Tai Mũi Họng

 - Tham gia đào tạo các khóa Bác sỹ, Điều dưỡng

- Tham gia nghiên cứu khoa học và áp dụng các phương pháp, kỹ thuật mới trong điều trị

- Tăng cường các hoạt động hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến