Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ

CHỨC NĂNG, NHIÊM VỤ

- Khám và điều trị các trường hợp cần tạo hình, phẫu thuật thẩm mỹ

- Điều trị các bệnh lý khác về Tai Mũi Họng.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học của BV

- Đào tạo, chỉ đạo tuyến - Công tác Hợp tác Quốc tế.

- Quản lý người bệnh nội trú