PGS-TS,GVCC. Phạm Tuấn Cảnh

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chương trình đào tạo:

- 1991: Bác sỹ y khoa Đại học Y Hà Nội

- 1995: Thạc sỹ chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội

- 2007: Tiến sỹ chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội,

Kinh nghiệm:

- 25 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng và phẫu thuật đầu cổ

- 13 năm kinh nghiệm chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình và Thẩm mỹ

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Điều trị- phẫu thuật các bệnh lý tai mũi họng và đầu cổ

- Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ tai mũi họng và vùng đầu cổ

Hội viên: - Ủy viên BCH Hội TMH  Hà Nội - Ủy viên BCH Hội TMH Việt Nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm Mỹ