Bác sĩ Cao cấp Nguyễn Tấn Quang

BSCKII. NGUYỄN TẤN QUANG

Bác sĩ Cao cấp

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chương trình đào tạo:

- 1986: Bác sỹ đa khoa Đại học Y Hà Nội

- 2000: Bác sỹ chuyên khoa I Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội

- 2005: Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Tai Mũi Họng Đại học Y Hà Nội

Kinh nghiệm:

- 30 năm kinh nghiệm chuyên ngành Tai Mũi Họng

- 14 năm kinh nghiệm chuyên ngành phẫu thuật mũi xoang

- 8 năm kinh nghiệm chuyên ngành Phẫu thuật họng – thanh quản

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Điều trị- phẫu thuật các bệnh lý tai mũi họng

- Phẫu thuật mũi xoang

- Phẫu thuật họng thanh quản

Hội viên: Hội Tai Mũi Họng Hà Nội- Hội Tai Mũi Họng Việt Nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa họng - Thanh quản