25 T11
2019

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng cho đối tượng khám chữa bệnh tự nguyện tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Cập nhật Bảng giá dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng cho đối tượng khám chữa bệnh tự nguyện tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương  mới nhất

Quý vị xem chi tiết Bảng giá dịch vụ kỹ thuật y tế:

- Bảng giá thuốc: BangGiaThuoc.xls

- Bảng giá và dịch vụ: BangGiaDichVuBHYT.xlsbang_gia_vien_phi_2013_Update.xlsBANG-GIA -606-TMH.xlsqdb-2017-2548-1.pdf