18 T11
2019

Chi hội Điều dưỡng

Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương được thành lập ngày 14/2/2000 với tổng số hội viên ban đầu là 72.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM:

- CN. Nguyễn Thúy Vinh  – Chi hội trưởng

- ThS. Vũ Thộ Điểm -  – Phó Chi hội trưởng

- ThS. Lưu Thị Nguyệt Minh

- ThS. Bùi Đức Hiến

- CN. Dương Thị Quế Phương

- CN. Hoàng Anh Đức

- CN. Lê Chí Huy

- CN. Phạm Mai Phương

- ThS. Phạm Hồng Chiên

Là chi hội trực thuộc Hội Điều dưỡng Hà Nội, hoạt động theo tôn chỉ, mục đích và điều lệ của Hội Điều dưỡng Hà Nội. Trải qua 4 nhiệm kỳ hoạt động, Chi hội Điều dưỡng đã từng bước đi lên khăng định vị trí, vai trò và nhiệm vụ của mình. Đại hội Chi hội lần thứ IV nhiệm kỳ 2019-2024 được tổ chức vào ngày 9/5/2019, BCH gồm 09 người và tổng số hội viên là 149 đạt 100% tổng số ĐD- KTV toàn bệnh viện.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Chi hội trưởng:

- Ths. Nguyễn Quốc Hùng (2000-2004)

- ĐD. Nguyễn Thị Phương Liên ( 2004-2019)

TÔN CHỈ, MUC ĐÍCH, NHIÊM VU CHÍNH CUA CHI HỘI

Tôn chi: - Chi hội Điều dưỡng Bệnh viện Tai Mũi Họng TW là một tổ chức nghề nghiệp, tự nguyện thành lập của các Điều dưỡng, Kỹ thuật viên làm việc trong các linh vực chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chuyên ngành điều dưỡng, Kỹ thuật viên đang làm việc tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TW.

Mục đich: - Chi hội là tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, phát triển ngành điều dưỡng thông qua việc đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo cập nhật và nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên và tham gia đào tạo, phổ biến, ứng dụng, phát triển các kỹ thuật và dịch vụ điều dưỡng.

Nhiệm vụ chính:

- Chi hội được tổ chức và hoạt động theo tôn chỉ, mục đích, và Điều lệ Hội Điều dưỡng Hà Nội và là thành viên của Hội Điều dưỡng Hà Nội.

- Được gây quỹ Chi hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu hợp pháp khác.

- Được Bệnh viện hỗ trợ kinh phí trong những hoạt động gắn với nhiệm vụ của Bệnh viện giao.

- Thực hiện đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng cho hội viên về chuyên môn, nghiên cứu khoa học, giao tiếp ứng xử và các kỹ năng mềm khác.

 - Hàng năm, Chi hội thực hiện chế độ thông tin báo cáo về tình hình tổ chức, kết quả hoạt động với Lãnh đạo bệnh viện, với Hội Điều dưỡng Hà Nội.

NHỮNG THANH TƯU CƠ BẢN

- Chi hội phối hợp phòng Điều dưỡng bệnh viện tổ chức đào tạo cho hội viên về chuyên môn, ATNB, quản lý điều dưỡng, xây dựng chỉ số chăm sóc, tham gia hội nghị hội thảo…nhằm phát triển đội ngũ ĐD chuyên khoa giỏi chuyên môn, sáng y đức, chủ động và sáng tạo đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Tổ chức tập huấn kỹ năng giao tiếp ứng xử và xử lý các tình huống chuyên môn kết hợp thăm quan du lịch cho hội viên hàng năm.

- Tổ chức Hội nghị khoa học điều dưỡng 2 năm/ 1 lần và phiên hội nghị điều dưỡng hàng năm với sự ủng hộ của Hội Tai Mũi Họng Việt Nam. Đồng thời cử hội viên tham gia và báo cáo tại Hội nghị khoa học điều dưỡng TMH TP HCM và các tỉnh phía nam và đơn vị bạn như: BV 108, BV Nhi TW, BV Việt Đức, BV Bạch Mai…

- Tham gia và ủng hộ tích cực cho hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện của BV và Bộ Y Tế hàng năm tại Hà Tinh, Tuyên quang, Bình Định, Lai Châu…

- Thăm hỏi động viên tinh thần hội viên theo quy chế hoạt động của Chi hội. Thực hiện kết nạp hội viên mới, đến nay đã kết nạp được toàn bộ Điều dưỡng, Kỹ thuật viên vào Chi hội.

- Thành tích tập thể của Chi Hội: Bằng khen của Hội điều dưỡng Việt Nam các năm 2005, 2009, 2010, 2014, 2016, 2018.