Bác sỹ Phạm Đình Khanh

Chuyên Khoa: Chuyên ngành U bướu- Xạ trị

Ngoại ngữ:  

Chương trình đào tạo:

 

Kinh nghiệm:

 

Lĩnh vực chuyên sâu:

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành U bướu- Xạ trị

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Trung tâm Ung Bướu và Phẫu thuật Đầu-Cổ