BSCK II, BSNT. Phạm Tiến Dũng

Trưởng khoa Thính- Thanh học.

Lĩnh vực chuyên môn: Tai Mũi Họng, Thính học, Thanh học, Tiền Đình.

Đào tạo:

Bác sĩ đa khoa- Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp 1998.

Bác sĩ nội trú Tai Mũi Họng- Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp 2002.

Bác sĩ chuyên khoa II- Đại học Y Hà Nội tốt nghiệp 2014.

Nội trú Cộng hòa Pháp FFI 2005-2006.

Đào tạo ngắn hạn (1-3 tháng): Sigapore, Mỹ, Pháp, Úc, Canada.

Ngoại ngữ: Thăm khám bệnh cho người nước ngoài bằng tiếng Anh, Pháp.

Hội viên:

- Hội Tai Mũi Họng Hà Nội.

- Hội Tai Mũi Họng Việt Nam.

Thông tin bác sĩ

Chuyên khoa: Tai Mũi Họng, Thính học, Thanh học, Tiền Đình

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa thính - thanh học