Thạc sỹ, Bác sỹ chính Trần Hữu Thắng

Chuyên Khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ: Tiếng Anh

Chương trình đào tạo:

- 1989 – 1995 : Bác sỹ y khoa Trường Đại học Y Hà Nội,

- 1998 - 2000: Bác sỹ CK I Tai mũi họng  Trường Đại học Y Hà Nội

- 2004 – 2006: Thạc sỹ Y khoa CN TMH Trường Đại học Y Hà nội

Kinh nghiệm:

- 24 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành Tai mũi họng

- 6 năm kinh nghiệm phẫu thuật đầu cổ

- 18 năm kinh nghiệm cấp cứu TMH

Lĩnh vực chuyên sâu:

- Khám và điều trị các bệnh lý tai mũi họng và vùng đầu cổ

- Giải quyết các vấn đề Cấp cứu TMH

Hội viên: Hội Tai Mũi Họng Hà Nội

       Hội Tai Mũi Họng Việt Nam

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai mũi họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa cấp cứu