Thạc sỹ-BSCKII, BSCC. Hoàng Đình Ngọc

Chuyên Khoa: Chuyên ngành Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ:  

Chương trình đào tạo:

 

Kinh nghiệm:

 

Lĩnh vực chuyên sâu:

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai Mũi Họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa nội soi