Tiến sĩ, Bác sỹ Trần Thị Thu Hằng

Tiến sĩ - Bác sĩ TRẦN THỊ THU HẰNG

Chuyên khoa: Tai Mũi Họng

Ngoại ngữ

Tiếng Anh: Cử nhân - Đại học Ngoại ngữ - ĐH Quốc gia Hà Nội

 Tiếng Pháp: DELF B1

Chương trình đào tạo:

- 1990-1996: Bác sĩ đa khoa - Đại học Y Hà Nội

- 1997-2000: Bác sĩ nội trú chuyên ngành Tai Mũi Họng- Đại học Y Hà Nội

- 2000-2001: Bác sĩ Nội trú Pháp - Trung tâm viện trường - Đại học Lille 2 Pháp

- 2002: Thạc sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng - Đại học Y Hà Nội

- 2010: Chứng chỉ phẫu tích tai - Hough Ear Institute, Oklahoma - Mỹ

- 2019: Tiến sĩ chuyên ngành Tai Mũi Họng - Đại học Y Hà Nội

Các khoá đào tạo chuyên ngành Tai Mũi Họng, phẫu tích mũi xoang và nền sọ tại Mỹ 2010; Australia 2011;  Pháp 2013; Singapore…

Kinh nghiệm:

Khám chữa bệnh chuyên ngành Tai Mũi Họng và phẫu thuật đầu cổ từ 1997

Thực hành chuyên khoa sâu về Mũi Xoang từ 2002

Thực hành chuyên khoa sâu về Nền sọ từ 2010

Lĩnh vực chuyên sâu

Điều trị nội khoa và phẫu thuật các bệnh lý cơ bản của chuyên khoa Tai Mũi Họng

Điều trị nội khoa và phẫu thuật các bệnh lý Mũi xoang và nền sọ

Hội viên:

Hội Tai Mũi Họng Hà Nội và Hội Tai Mũi Họng Việt Nam

 

Thông tin bác sĩ

Chuyên ngành Tai Mũi Họng

  • Chức danh:
    Bác sĩ
  • Chuyên khoa:
    Khoa mũi xoang