18 T11
2019

Đoàn thanh niên

Ngày 16/03/2002, Ban Thường vụ Quận Đoàn Đống Đa, Hà Nội ban hành quyết định số 02/QĐ-TN về việc thành lập Đoàn cơ sở Bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương (BV TMHTW) trực thuộc Quận Đoàn Đống Đa.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- Đ/c Nguyễn Thành Quân  - Bí thư

- Đ/c Đặng Tuấn Hưng – Phó bí thư

- Đ/c Nguyễn Toàn Thắng

- Đ/c Hà Hữu Long

- Đ/c Ngô Thị Hương Giang

- Đ/c Nguyễn Đức Anh

- Đ/c Võ Phương Linh

Trải qua gần 20 năm xây dựng và trưởng thành, Đoàn BV TMHTW đã có nhiều bước phát triển cả về quy mô và chất lượng tổ chức hoạt động, dần khăng định vị thế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Quận đoàn, Thành đoàn Hà Nội cũng như trong các hoạt động của bệnh viện. Đoàn BV TMHTW luôn phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ và sự sáng tạo không ngừng của đoàn viên, thanh niên, mạnh dạn đi đầu, tổ chức làm điểm nhiều phong trào hành động, nhiều chủ trương công tác lớn và đăng cai, tham gia chủ trì tổ chức thành công các hoạt động lớn của Quận đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, đồng thời cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động mang tính sáng tạo cao với sự tham gia của nhiều đơn vị trong và ngoài bệnh viện.

Song song với đó, Đoàn BV TMHTW là đơn vị tiên phong trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa, thể thao, các hoạt động sinh hoạt tập thể, bồi dưỡng kỹ năng sống, làm việc nhóm...

- Từ khi thành lập đến nay, Đoàn BV TMHTW đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, thuở ban đầu với 101 đoàn viên, ban chấp hành có 5 đồng chí. Trải qua 4 kỳ đại hội và gần 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, hiện tại Đoàn TNCS HCM có 4 chi đoàn trực thuộc: Chi đoàn Lâm sàng I, chi đoàn Lâm sàng II, chi đoàn Cận lâm sàng - Hậu cần, Chi đoàn bác sỹ nội trú và Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ, Ban chấp hành có 7 đồng chí với 168 đoàn viên và hơn 200 thành viên câu lạc bộ, trung bình hàng năm giới thiệu cho Đảng từ 2 đến 3 đoàn viên, hội viên ưu tú và được Đảng xem xét kết nạp 12 đồng chí, chiếm hơn 50% tổng số đảng viên mới kết nạp.

LÃNH ĐẠO KHOA QUA CÁC THỜI KỲ

Bi thư:

- Đ/c Trần Hữu Thắng (2002-2005)

- Đ/c Lê Anh Tuấn (2005-2012)

- Đ/c Nguyễn Thị Linh Chi (2012-2018)

 - Đ.c Nguyễn Thành Quân: Bí thư (từ 2018 đến nay)

Phó Bi thư:

- Đ/c Trần Thị thu Hiền (2005-2012)

- Đ/c Vũ Mạnh Cường (2012-2017)

CHƯC NĂNG, NHIÊM VỤ

- Luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và bác Hồ. Tích cực học tập, lao động, rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Gương mẫu chấp hành và vận động thanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các Nghị quyết của Đoàn; Tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

- Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên. - Đoàn là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích cách mạng.

NHỮNG THANH TƯU CƠ BẢN

- Đoàn BV TMHTW luôn phát huy sức trẻ, nhiệt huyết, trí tuệ và sự sáng tạo không ngừng của đoàn viên thanh niên, mạnh dạn đi đầu, tổ chức làm điểm nhiều phong trào hành động, nhiều chủ trương công tác lớn và đăng cai, tham gia chủ trì tổ chức thành công các hoạt động lớn của Quận đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên, Hội Thầy thuốc trẻ Hà Nội, đồng thời cũng chủ động tổ chức nhiều hoạt động mang tính sáng tạo cao với sự tham gia của nhiều đơn vị trong và ngoài bệnh viện ; là đơn vị tiên phong trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, các hoạt động văn hóa, thể thao của Bệnh viện.

- Các thành tích đã đạt được: Cờ thi đua của Trung ương Đoàn cho đơn vị có thành tích xuất sắc 5 năm liên tiếp; Bằng khen của Trung ương Đoàn, của Thành đoàn Hà Nội, của Hội liên hiệp Thanh niên Hà Nội, Trung ương hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội và của Bộ trưởng Bộ Y tế, quận Đoàn Đống Đa cho tập thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh niên cũng như công tác tình nguyện, chuyên môn, nhiều thấy thuốc trẻ được tuyên dương.