18 T11
2019

Hội cựu chiến binh

Hội Cựu chiến binh Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương được thành lập năm 1997.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- Đ/c Đỗ Đức Chi

- Đ/c Bùi Văn Đạm

- Đ/c Võ Thanh Quang

- Đ/c Nguyễn Cảnh Hùng

Hội tập hợp những cán bộ, viên chức đã từng tham gia lực lượng vũ trang. Nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh thực hiện theo nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Tại Bệnh viện, Hội vận động, động viên các hội viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đầu tàu gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ, giữ vững và phát huy phẩm chất “Bộ đội cụ Hồ”. Tập trung vào chăm lo đời sống hội viên, thực hiện công tác “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghia”.

Hàng năm, Hội thường xuyên tổ chức thăm hỏi, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho một số đơn vị như: Trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công Hà Nội, Trung tâm điều dưỡng thương binh Ba Sao – Hà Nam, Trung tâm nuôi dưỡng trẻ ảnh hưởng chất độc màu da cam Xuân Phương… Trong suốt quá trình từ khi thành lập đến nay, Hội Cựu chiến binh Bệnh viện luôn được Thành Hội, Quận Hội đánh giá là đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, liên tục đạt danh hiệu “Hội vững mạnh tiêu biểu”