18 T11
2019

Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ

Câu lạc bộ thầy thuốc trẻ bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương được thành lập theo quyết định sô 313/QĐ-TMH ngày 05/08/2014 của BV Tai Mũi Họng trung ương.

CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM

- Đ/c Vũ Mạnh Cường – Chủ tịch

- Đ/c Nguyễn Trần Lâm

- Đ/c Vũ Năng Thỏa

- Đ/c Bùi Đức Hiến

- CLB thầy thuốc trẻ bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, bình đăng; công khai minh bạch; tự nguyện và tự quản; tự đảm bảo kinh phí và hoàn toàn phi lợi nhuận; bảo đảm tuân thủ Hiến pháp, pháp luật.

- Sau 5 năm thành lập, CLB TTT không ngừng lớn mạnh: hiện tại có hơn 200 thành viên, là đơn vị tiên phong trong các phong trào nghiên cứu khoa học và các hoạt động thiện nguyện vì sức khỏe cộng đồng. Các hoạt động của CLB: Ngoài công tác chuyên môn chăm sóc và điều trị cho bệnh nhân, các thành viên CLB TTT tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện của bệnh viện, Quận Đoàn Đống Đa, Thành Đoàn Hà Nội, ĐTN Bộ Y Tế, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hà Nội tổ chức.

- Các thành tích đạt được: Bằng khen của Trung ương hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam 2015, 2018; Bằng khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Thành phố Hà Nội 2016, 2017. Và nhiều bằng khen, giấy khen của Bộ Y Tế, Thành Đoàn thành phố Hà Nội, Quận Đoàn Đống Đa cho nhiều các nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động tình nguyện.