25 T11
2019

Quy trình khám bênh có BHYT

QUY TRÌNH KHÁM BỆNH CHO NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BHYT 
(theo quyết định 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013)

 

Click vào ảnh để xem chi tiết

Bệnh nhân khám không làm xét nghiệm cận lâm sàng điều trị ngoại trú thực hiện các bước: 1; 5; 7                                      
Bệnh nhân khám có chỉ định làm xét nghiệm cận lâm sàng điều trị ngoại trú thực hiện các bước: 1; 2; 3; 4; 5; 7
Bệnh nhân có chỉ định vào viện điều trị nội trú thực hiện các bước: 1; 2; 3; 4; 6