27 T04
2023

Hội đồng tuyển dụng phổ biến kế hoạch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 (vòng 2)

Hội đồng tuyển dụng phổ biến kế hoạch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 (vòng 2)

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thông báo phổ biến kế hoạch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 (vòng 2) như sau:

1. Lễ khai mạc và phổ biến nội quy, quy chế kỳ xét tuyển viên chức:

Thời gian: 14h ngày 27/4/2023

Địa điểm: Hội trường C, tầng 11, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, 78 Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội

2. Phỏng vấn xét tuyển viên chức:

Thời gian: từ ngày 8/5/2023 đến ngày 12/5/2023

Địa điểm: Hội trường C, tầng 11, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương, 78 Giải Phóng - Đống Đa - Hà Nội

Chi tiết Thông báo xem tại đây.