29 T09
2021

Kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị nội soi Tai Mũi Họng

Thiết bị phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng Full HD và 4K

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương trân trọng thông báo kết quả phê duyệt lựa chọn đơn vị trúng thầu 02 gói thầu của Bệnh viện, cụ thể như sau:

- Gói thầu 1: Cung cấp hệ thống phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng Full HD có hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2021 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Chi tiết xem tại đây.

- Gói thầu 2: Cung cấp hệ thống phẫu thuật nội soi Tai Mũi Họng 4K từ nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2021 và Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. Chi tiết xem tại đây.