17 T05
2023

Thông báo kết quả thi phỏng vấn (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 thông báo.

Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tổ chức, thực hiện kiểm tra sát hạch bằng hình thức phỏng vấn (vòng 2) đối với 71 thí sinh đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm.

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2023 của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thông báo kết quả điểm thi phỏng vấn (vòng 2).

Chi tiết Thông báo xem tại đây.

Bệnh viện không thực hiện kết quả phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn (vòng 2) theo quy định tại điểm c, khoản 13, Điều 15, Nghị định số 115/2020/NĐ-CP.