07 T01
2022

Thông báo tổ chức Hội thảo khoa học cập nhật kiến thức về tai mũi họng trẻ em ngày 12/01/2022

“Trẻ em không phải là người lớn thu nhỏ”, vì vậy điều trị bệnh lý TMH ở trẻ em cũng có nhiều khó khăn và khác biệt.

Nhằm đưa đến cho các bác sĩ những kiến thức mới về chẩn đoán và điều trị các bệnh lý TMH nhi, bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương sẽ tổ chức hội thảo khoa học “Cập nhật kiến thức về tai mũi họng trẻ em” vào ngày 12/01/2022 (13h30 đến 16h15).

Chương trình chi tiết:

Ban tổ chức kính mời toàn thể các bác sĩ, cán bộ y tế của bệnh viện Tai Mũi Họng trung ương cùng các quý đồng nghiệp trong và ngoài chuyên ngành Tai Mũi Họng quan tâm tham gia hội thảo.