24 T02
2023

Thông báo "Xét tuyển viên chức năm 2023"

Xét tuyển viên chức năm 2023

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 như sau:

- Số lượng người làm việc cần tuyển ứng với từng vị trí việc làm: 61 người.

- Số lượng vị trí việc làm thực hiện việc xét tuyển: 24 vị trí việc làm.

Chi tiết Thông báo xem tại đây.

Mẫu đăng ký dự tuyển tải về tại đây.

Trân trọng thông báo.