17 T11
2023

Thư mời báo giá dây kết nối định vị

Kính gửi: Các nhà cung cấp thiết bị y tế tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dây kết nối định vị dùng cho máy định vị Fusion của hãng Medtronic

Chi tiết theo file đính kèm (download tại đây)