09 T07
2024

Thư mời báo giá "Dịch vụ sửa chữa dây dẫn tín hiệu cho máy cộng hưởng từ"

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp "Dịch vụ sửa chữa dây dẫn tín hiệu cho máy cộng hưởng từ".

Quý Đơn vị quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.