01 T02
2024

Thư mời báo giá "Dịch vụ sửa chữa optic nội soi Tai Mũi Họng"

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá, làm cơ sở xây dựng gói thầu "Dịch vụ sửa chữa optic nội soi Tai Mũi Họng".

Quý đơn vị quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Chi tiết Thư mời xem tại đây. 

Trân trọng cảm ơn.