21 T05
2024

Thư mời báo giá hóa chất kiểm chuẩn đông máu

Kính gửi các nhà cung cấp hóa chất, vật tư y tế;

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp hóa chất, vật tư y tế.

Quý Đơn vị quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.