17 T11
2023

Thư mời báo giá khăn áo phẫu thuật dùng một lần

Kính gửi: Các nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp khăn áo phẫu thuật dùng một lần.

Chi tiết theo file đính kèm (download tại đây)