07 T06
2024

Thư mời báo giá sửa chữa ống mềm nội soi

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế.

Chi tiết như file đính kèm tại đây.