17 T06
2024

Thư mời chào giá "Dịch vụ kiểm định trang thiết bị y tế"

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá phục vụ cho gói thầu kiểm định trang thiết bị y tế tại bệnh viện.

Quý Công ty quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.