20 T05
2024

Thư mời chào giá "Dịch vụ thay thế màng lọc carbon cho tủ pha chế"

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp "Dịch vụ thay thế màng lọc carbon cho tủ pha chế".

Quý Đơn vị quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.