14 T05
2024

Thư mời chào giá “Lắp đặt hệ thống camera”

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo lắp đặt hệ thống camera cho phòng Đo đa khí giấc ngủ.

Quý Đơn vị quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.