29 T03
2022

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Test thử nhanh)

Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Test thử nhanh)

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin công bố: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu cung cấp khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS-CoV-2 (Test thử nhanh)

Nội dung chi tiết xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.