26 T04
2022

Tăng cường hoạt động quản lý chất lượng nâng cao thương hiệu và uy tín Bệnh viện

Quản lý chất lượng Bệnh viện ngày càng trở nên thực chất và bám sát các hoạt động chuyên môn của Bệnh viện.

Công tác giám sát các quy trình nhằm đảm bảo chất lượng được triển khai thực tế và hiệu quả hơn. Hoạt động cải tiến chất lượng cũng được tất cả các đơn vị trong bệnh viện tích cực hưởng ứng tham gia. Đặc biệt các hoạt động của Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện đang dần đi vào nề nếp, bài bản và đã hỗ trợ tích cực cho các khoa, phòng trong việc triển khai cải tiến chất lượng.

PGS-TS. Phạm Tuấn Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện phát biểu tại Ngày hội Cải tiến Chất lượng và An toàn Người bệnh năm 2021

Năm 2022, hoạt động cải tiến chất lượng có tính chất bản lề trong các hoạt động chuyên môn của bệnh viện, đặc biệt sau thời gian dài Bệnh viện tập trung cùng hệ thống Y tế của cả nước trong phòng chống dịch COVID- 19. Hoạt động quản lý chất lượng trong giai đoạn này tuy vẫn được duy trì song chưa toàn diện và hiệu quả. Xác định được những việc cấp bách cần triển khai thực hiện trong thời gian tới, nhất là giai đoạn mà dịch bệnh đã dần được kiểm soát, số ca mắc giảm rõ rệt, hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện đang quay trở lại trạng thái bình thường, vấn đề kiểm soát chất lượng là ưu tiên hàng đầu và cần được thực hiện một cách thật hiệu quả. Theo đó, Giám đốc bệnh viện đã ra các Quyết định kiện toàn Hội đồng Quản lý Chất lượng và Mạng lưới Quản lý Chất lượng bệnh viện nhằm thực hiện các mục tiêu về tăng cường chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện, đáp ứng sự hài lòng của người dân trong chăm sóc y tế, đồng thời cũng là để nâng cao thương hiệu và uy tín của bệnh viện.

Với mong muốn đưa công tác cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện đạt hiệu quả, Phòng Quản lý Chất lượng đã tham mưu cho Ban lãnh đạo bệnh viện tổ chức nhiều hoạt động nhằm tăng cường chất lượng các dịch vụ y tế. Hội đồng Quản lý Chất lượng đã họp và thông qua Kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện, theo đó kế hoạch hoạt động đã được xây dựng chi tiết, cụ thể và phân công đến từng đơn vị phụ trách, trong đó phòng quản lý chất lượng là đơn vị đầu mối trong giám sát, đánh giá và báo cáo kết quả với Ban lãnh đạo bệnh viện theo định kỳ. Ngoài ra bệnh viện cũng tạo điều kiện về kinh phí cho CBVC của phòng QLCL tham gia các khóa đào tạo về quản lý chất lượng do Trường Đại học Y Hà Nội và Trung tâm Nghiên cứu Cải tiến Y tế (CHIR) tổ chức. Song song với đó, ngày 22/3/2022 Phòng Quản lý Chất lượng đã tổ chức một số hoạt động đào tạo, tập huấn cho các thành viên Mạng lưới chất lượng của bệnh viện về cách xác định và phân tích vấn đề, xác định vấn đề ưu tiên trong cải tiến chất lượng. Qua đó các vấn đề được lựa chọn cải tiến sẽ bám sát hoạt động chuyên môn của bệnh viện, hiệu quả mang lại sẽ thực chất so với mục tiêu đề ra.

Sau buổi tập huấn đã có trên 70% các đơn vị hoàn thành bài tập về xác định vấn đề ưu tiên và đề xuất vấn đề cải tiến. Các vấn đề này sẽ được phòng Quản lý Chất lượng (QLCL) tổng hợp và trao đổi với đơn vị thực hiện, phân tích cụ thể thuận lợi khó khăn cũng như tính khả thi của vấn đề cần cải tiến trước khi trình Hội đồng QLCL phê duyệt thực hiện. Và ngay trong quý I/2022 phòng QLCL đã triển khai giám sát một số quy trình chuyên môn để hoàn thiện bộ công cụ và có những điều chỉnh những vấn đề còn tồn tại cho thời điểm bệnh nhân đến khám chữa bệnh đông trở lại.

Với những kết quả bước đầu trong năm 2022, Phòng QLCL tiếp tục tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo bệnh viện các giải pháp tăng cường chất lượng, đồng thời mong muốn đón nhận sự quan tâm chỉ đạo sâu sát hơn nữa của Ban Lãnh đạo bệnh viện, tập thể lãnh đạo của các đơn vị trong toàn bệnh viện tới công tác nâng cao chất lượng của bệnh viện. Huy động sự tham gia của tất cả CBVC trong bệnh viện để công tác QLCL được hoạt động thường xuyên và hiệu quả, chất lượng dịch vụ y tế của bệnh viện được nâng cao đáp ứng sự mong đợi của người bệnh và sự tin tưởng của người dân khi họ lựa chọn chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện. Thông qua đó uy tín và thương hiệu của bệnh viện ngày càng được khẳng định và nhận được sự tin tưởng của người dân cũng như bạn bè đồng nghiệp.

Một số hình ảnh hoạt động đào tạo, giám sát:


Tin bài, ảnh: Phòng QLCL