07 T03
2023

Thư mời báo giá bào trì hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính, Model: Precise, hãng sản xuất: Elekta

Thư mời báo giá bào trì hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính, Model: Precise, hãng sản xuất: Elekta

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thực hiện dịch vụ bảo trì trọn gói Hệ thống xạ trị gia tốc tuyến tính, Model: Precise, hãng sản xuất: Elekta.

Bệnh viện kính mới các Công ty có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia báo giá thực hiện dịch vụ này.

Quý Công ty quan tâm xin mời tham gia báo giá.

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.