31 T03
2023

Thư mời báo giá bộ trở kháng dùng cho máy hấp nhiệt độ cao

Thư mời báo giá bộ trở kháng dùng cho máy hấp nhiệt độ cao

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu "Cung cấp bộ trở kháng dùng cho máy hấp nhiệt độ cao" theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Bệnh viện kính mời các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá gói thầu này.

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn