29 T03
2023

Thư mời báo giá cạnh tranh "Mua sắm hóa chất xét nghiệm điện giải"

Thư mời báo giá cạnh tranh "Mua sắm hóa chất xét nghiệm điện giải"

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin gửi lời chào trân trọng đến các Công ty cung cấp hóa chất xét nghiệm.

Bệnh viện đang tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thực hiện việc cung cấp “Hóa chất xét nghiệm điện giải” theo hình thức chào hàng cạnh tranh.

Quý Công ty quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Chi tiết thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.