30 T09
2022

Thư mời báo giá sửa chữa hệ thống cộng hưởng từ MRI 1,5T Siemens, model Avanto (Lần 3)

Thư mời báo giá sửa chữa

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin kính chào các Công ty sửa chữa, bảo dưỡng, bảo trì hệ thống trang thiết bị y tế. 
Bệnh viện đang có kế hoạch sửa chữa hệ thống cộng hưởng từ MRI 1,5T Siemens model Avato. Quý Công ty quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Thư mời chi tiết xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.