14 T12
2021

Thư mời báo giá vật tư y tế ống mở khí quản 2 nòng không bóng, không cửa sổ, các số

Thư mời báo giá vật tư y tế ống mở khí quản 2 nòng không bóng, không cửa sổ, các số

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đang có kế hoạch mua sắm vật tư y tế ống mở khí quản 2 nòng không bóng, không cửa sổ, các số để phục vụ công tác chuyên môn bằng hình thức báo giá chào hàng cạnh tranh.

Quý Công ty qua tâm, Bệnh viện kính mời quý Công ty tham gia báo giá.

Chi tiết xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.