29 T03
2023

Thư mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Cộng hưởng từ

Thư mời chào giá bảo trì, bảo dưỡng Hệ thống Cộng hưởng từ

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương xin gửi lời chào trân trọng đến các Công ty cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng hệ thống trang thiết bị y tế.

Bệnh viện đang tổ chức lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng cho hệ thống cộng hưởng từ MRI 1.5T model: Avanto, hãng sản xuất: Siemens.

Quý Công ty quan tâm xin mời tham gia chào giá.

Chi tiết thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.