24 T05
2023

Thư mời chào giá dây hút Silicon

Thư mời chào giá dây hút Silicon

Bệnh Viện Tai Mũi Họng Trung Ương đang tổ chức lựa chọn nhà cung cấp thực hiện việc cung cấp “Dây hút silicon” .

Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung Ương kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia chào giá mặt hàng này. Nếu quan tâm tới hạng mục này, kính mời Quý Công ty tham gia chào hàng cạnh tranh.

Chi tiết Thư mời xem tại đây.

Trân trọng cảm ơn.